Yerel Medya ÖdülleriYönetmelik

 

AMAÇ
Madde 1:
 Ödülün amacı, demokrasi kültürünün güçlendirilmesi, halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkının kullanılmasının yaygınlaştırılması ve yerel gazeteciliğin güçlenmesini sağlamaktır.

Madde 2:Bu amacı gerçekleştirmek için, yerel basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi öngörülür.

KAPSAM

Madde 3:Yerel gazetecilik ödülü, yerel gazetelerde çalışan gazetecileri kapsar. Değerlendirmede, bu kuruluşlarda çalışanların yerel konular ve meslek kurallarının uygulanması için olanaklarını en iyi şekilde kullanmaları dikkate alınır.

Ödüller,

a) haber
b) fotoğraf
c) sayfa düzeni
 dallarında 1’er gazeteciye verilir.

BAŞVURU

Madde 4:

a) 2014-2015-2016 yıllarına ait çalışmaları ile birincilik almış olan gazeteciler, 2017 ödüllerine aday olamazlar.


b) Adaylar doğrudan başvurabileceği gibi, yerel gazetelerin yazı işleri müdürleri; iletişim fakültelerinin bulunduğu yerlerde fakülteler adına öğretim üyeleri, yerel meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri aday gösterebilir. Her aday tek bir çalışma ile katılabilir veya önerilebilir. Aday gösterilen çalışmalar nedeniyle çalışma sayısı birden fazla olduğunda yarışmaya katılacak çalışmayla ilgili tercih hakkı çalışma sahibine bırakılır.

c) Adayların T.C. vatandaşı, geçimini sadece gazetecilikten sağlayan kişiler olması ve yazı dilinin Türkçe olması zorunludur.

d) Yarışmaya katılan kişinin adının çalışmada açıkça belirtilmiş olması ya da imzasız eserlerin yetkili yöneticilerce onaylanmış olması gerekmektedir.

e) Ders kitaplarında, master veya doktora çalışmalarında yayınlanmış veya başka bir yarışmada ödül almış çalışmalar kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adaylar, eserlerinin başka meslek örgütleri tarafından ödüllendirilmemiş olduğunu da başvuru yazılarında belirtmelidirler. Aksi takdirde, başka meslek örgütleri veya diğer kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiş olması halinde yerel gazetecilik ödülünün geri alınması hakkı saklıdır. Sahibi vefat etmiş çalışmalar aday gösterilemez. Başvuru süresince aday gösterilen çalışma sahibi vefat eder ve çalışması ödül kazanırsa, ödül vefat eden kişinin yasal varislerine verilir.

f) Çalışmaların 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yayınlanmış olması gereklidir.

g) Çalışmalar, çalışma sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve kısa bir özgeçmişi ile birlikte,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (Yerel Gazetecilik Ödülleri-2017)
Türkocağı Cad. No:1, 34110 Cağaloğlu-ISTANBUL

Adresine 31.01.2018 tarihine kadar 1’i asıl 10 nüsha halinde taahhütlü olarak ulaştırılmalı veya elden teslim edilmelidir.

h) Gönderilen çalışmalar geri verilmez.

i) İstenen belge veya bilgiler eksik olduğu takdirde katılımcı katılmamış sayılır.

ÖDÜLLER

Madde 5: 
Çalışması ödüle değer bulunan gazetecilere üç dalda da ikibin 250 (2.250,00) ’şer TL ödenir.

 Jüri Üyeleri

  • Turgay Olcayto Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
  • Sibel Güneş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
  • Bekir Öncel Konrad Adenauer Stiftung Projeler Koordinatörü
  • Niyazi Dalyancı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı
  • Hasan Erşan DHA İstihbarat Şefi
  • Sebati Karakurt Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü
  • Zeki Mesut Özel TGC Ordu Temsilcisi
  • Nuray Özger TGC Balotaj Kurulu Başkanı 
  • Arif Esen TGC Denetim Kurulu Üyesi