Burhan Felek Basın Hizmet ÖdülleriYönetmelik

BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

Türk Basınına uzun yıllar seçkin hizmetler vermiş gazetecilerin ödüllendirilmesi ve 70 yıla yakın bir süre gazeteciliği sürdürüp 26 yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapmış olan Burhan Felek’in anısına saygı amacıyla “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü” konulmuştur.

Adaylık Koşulları:

1- Basın Hizmet Ödülleri adaylarında aşağıda belirtilen koşulların bulunması gereklidir.

  • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmak
  • Basın mesleğinde 50 yılını doldurmuş olmak (Mesleğe başlangıç tarihi olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki kayıtlar esas alınır.)
  • 70 yaşından gün almış olmak,
  • Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi çerçevesinde basına hizmet etmiş olmak

Seçici Kurul:

2- Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü verilecek gazeteciler, oluşumu aşağıda belirlenen 9 kişilik Seçici Kurul tarafından seçilir.

  • Yönetim Kurulundan     3 Üye
  • Denetim Kurulundan     1 Üye
  • Onur Kurulundan          1 Üye
  • Balotaj Kurulundan       1 Üye
  • Meslekte 30 yılını dolduran üyelerden Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği 3 kişi (Bir üyenin spor yazarı olması tercih edilir)

Kurullar, Seçici Kurul üyelerini, kendi üyeleri arasından seçerler.

Çalışma Yöntemi:

3- 70 yaşından büyük ve meslek kıdemi 50 yılı aşkın üyelerin listesi, TGC Yönetim Kurulunca Cemiyet kayıtlarından alınarak Seçici Kurul’a sunulur.
Seçici Kurul, bir başkan ve bir yazman seçerek çalışmaya başlar, gerekli gördüğü inceleme ve değerlendirmeyi yaptıktan sonra oylamaya geçer.

Ödül verilecek adayın 6 oy alması gereklidir. Oyların eşitliği halinde belirlenen ödül sayısı aşılmışsa yaşça büyük olan aday ödül kazanmış sayılır. Yaşça eşitlik halinde meslek kıdemine bakılır.

Ödül sahibini belirlemek için gerekirse oylamalar 6 oya ulaşılana kadar sürdürülür.

Her yıl verilecek ödül sayısının 7’den az, 20’den çok olmamak üzere Yönetim Kurulu belirler.

Ödüller:

4-Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nü kazanan gazetecilere ödülü simgeleyen bir plaket verilir.

Ödüller her yıl, Burhan Felek'in ölüm yıldönümü olan 4 Kasım’da sahipleriyle buluşturulur.

5- Bu yönetmelik Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kararıyla 11 Ekim 2021’den itibaren uygulanır.  

 Ödül Kazananlar

Yaşadığı dönemde Kırk Anbar basımevini kuran ve çağdaki meslektaşları tarafından “Efendi Baba” diye isimlendirilen Ahmet Mithat ile Mahmut Sadık’tan sonra “Şeyhül Muharririn” ününü taşıyan ve 70 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan, 26 yıl Cemiyetin Başkanlığını yürüten Burhan Felek'in anısına bu ödül 1983 yılında oluşturuldu.

Ödül yönetmeliğine göre 70 yaşından gün almış olmak ve kıdemi 50 yılı aşkın gazeteciler, Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ödül özel jürisine sunulur.

Özel Jüri gerekli inceleme ve değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra oylamaya geçer. Ödül adayının altı oy alması gereklidir. Oyların eşitliği durumunda yaşça büyük olan aday ödülü kazanmış sayılır. Yaş eşitliğinde ise meslek kıdemi dikkate alınır.

Bu ödül her yıl Kasım ayında verilir.

Ödül Kazananlar:

1983; Nadir Nadi, Hikmet Feridun ES.

1984; Vedat Nedim Tör, Elif Naci Elif, Hikmet Münir Ebcioğlu.

1985; Haluk San, Selâhattin Karayavuz, Selâhattin Giz.

1986; Samih Tiryakioğlu, Murat Sertoğlu, Agop Arad.

1987; Tahsin Öztin, Osman Nebioğlu, Şevket Rado.

1988; Burhan Arpad, Mithat Perin, Yekta Ragıp Önen.

1989; Abbas Parmaksızoğlu, Tevfik Ünsi Arkun, Hikmet Bil.

1990; Cemal Kutay, Niyazi Ahmet Banoğlu, Necmi Rıza Ayça.

1991; Azmi Nihad Erman, Selami Akpınar, Fahri Somer.

1992; Rakım Ziyaoğlu, M. Nimet Üyken, Tekin Erer.

1993; Suavi Sonar, İhsan Ada, Recep Bilginer.

1994; Cemal Işın, Oktay Akbal, Fasih İnal.

1995; Ara Koçunyan, Mahmut Erhan, Ali Ulvi Ersoy, Şinasi Nahit Berker, Alaeddin Berk, Mehmet Kemal ve Bedii Faik.

1996; Dr. Tarık Özerengin, Ali Said Nil, Turhan Dilligil, Halûk Durukal, Kemal Deniz, Sofu Tuğrul, Cem Atabeyoğlu.

1997; Cemiyetimiz Yönetim Kurulu 1997 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödüllerinin Türk Basınına 50 yılı aşkın süre ile seçkin hizmetler vermiş ve yaşı 70’i aşmış üyelerin tümüne verilmesini kararlaştırdı.

Ödüle hak kazanan 39 Cemiyet üyemizin adları şöyle:

Ali Sema Aydoğdu, Orhan Mete, Faruk Fenik, Ali Niyazi Tarman, Fahrettin Pakkan, Altemur Kılıç, Selçuk Çandarlı, Hüsamettin Bozok, Kemal Gezer, Şevket Evliyagil, Halit Kıvanç, Nezih İzmiroğulları, Osman Necmi Karaca, Kemal Baysal, Talia Dona, Ferhunde Ülküsel, Halil Nusret Ertüz, Ziya Hünerman, Fahir Erdil, Doğan Can, Naim Tirali, Füruzan Hüsrev Tökin, İbrahim Çamlı, Şahap Ayhan, Nurullah Barıman, İsmet Atakanı, Turgut Fethi Erden, Orhan Ş.Yüksel, Fahir Taner, Saim Tunalı, Behzat Barış, Agop Ayvaz, Reha Oğuz Türkkan, Samim Akayoğlu, Kemal Bağlum, İlhami Şükrü Polatay, Mehmet Fuat Büte, Mehmet Ragıp Batumlu, Nebil Fazıl Alsan, Turhan Gürkan, Zeki Metiner, Nurettin Veral.

1998; Çetin Altan, Orhan Birgit, Doğan Koloğlu, Şemsi Sılkım, Turhan Selçuk, Hıfzı Topuz, Oktay Verel.

1999; Cüneyt Arcayürek, Semih Balcıoğlu, Yılmaz Çetiner, Ali İhsan Göğüş, Ara Güler, Ayhan Hünalp, Bedri Koraman.

2000; Eşfak Aykaç, Selmi Andak, İsmet Gümüşdere, İzzet Sedes, Orhan Koloğlu, Hasan Yılmaer, Necati Zincirkıran.

2001; TGC Yönetim Kurulu 55.yıl dolayısıyla 2001 yılında ödül alacak gazeteci sayısını (14) olarak belirledi. Seçici Kurulun değerlendirmeleri sonucu:

Kemal Moralı, Mehmet Cahit Üzen, Gökşin Sipahioğlu, Meftun Olgaç, Türkan Türker, Sami Kohen, Erol Simavi, Necmi Tanyolaç, Orhan Aldinç, Ömer Öztürkmen, Ayhan Yetkiner, Sedat Ağralı, Özer Öztep, İlhan Turalı.

2002; Sadun Tanju, Yaşar Kemal, Selçuk K. Emre, İsmail Sivri, Necati Bilgiç, Mehmet Biber, Hulusi Yavaşlar.

2003; Nezihe Araz, Vasfiye Özkoçak, 3-İlhan Selçuk, Emin Mollaoğlu, Ergun Göze, Safter Yılmaz, Nail Güreli, Altan Öymen, Azize Bergin, Suat Yalaz.

2004; İlhan Çevik, Ertuğrul Cebbar, Orhan Karaveli, Ziya İşiküstün, Can Kaya İsen, İ.Ziya Nebioğlu, Orhan Tahsin Özmez, Yılmaz Tunçkol, İskender Ayvalık, Eyüp Karadayı.

2005; Kayhan Küreman, Etem Çalışkan, Veli Sezai Balcı, Faruk Geç, Erdoğan Arıpınar, Oktay Ekşi, Hasan Pulur, Abdülkadir Yücelman, Eser Tutel, Erdoğan Tokmakçıoğlu.

2006; Metin Ergin, Leyla Umar, Erdoğan Olcayto, Vala Somalı, Nurhan Aydın, Ahmet Çitilci, Selami Turgut Genç, Aysel Okan, Mehmet Tarık Yaşa, Güngör Yerdeş, Demirtaş Ceyhun, Güngör Denizaşan, Yurdakul Fincancıoğlu, Yaşar Gökhan, Refik Sönmezsoy, Orhan Taşan, Kurtul Altuğ, Yurdagün Göker, Özkan Şahin, Doğan Uluç.

2007; Kahraman Bapçum, Cafer Zorlu, Hakkı Devrim, Ali Abalı, Tarık Dursun K., Hayati Asılyazıcı, Yılmaz Şipal, 8-Doğan Katırcıoğlu, Tanju Cılızoğlu, Erol Kaner.

2007 yılında Burhan Felek Basın Ödülleri sertifikası alanlar;

Vedia Bleda, Ali Oraloğlu, Haluk Oğuzbeyoğlu, İffet Aslan, Yusuf Başalan, Rahmi Berksoy, Sabahattin Meral, Ali Bugay, Fahrettin Gülseven, Fethi Pirinççioğlu, Muzaffer Kayar, Hikmet Sabri Ülgen, Hikmet Andaç, Necdet Berkant, Bülent Çanga, İzzet Yıldız, İlhan Banguoğlu, Nejat Erhan Demirer, Metin Doğanalp, Hilmi Gümüşdere, Naci Yener, Nuyan Yiğit, Hikmet Saim Balkır, Fehim Başaran, Sacit Demircan, Aydın Dörter, Dr. Necati Karakaya, Aydoğan Önol, Nedret Selçuker, İrfan Türksever, Adnan Ataöver, Yavuz Bayraktar, Nadide Çubukçular, Yekhan Demirkuş, Mustafa Eröz, Şakir Palancıoğlu, Lütfi Akdoğan, Özdemir Kalpakçıoğlu, Nazif Karaçam, Yaşar Özen, Vecdi Uygun, Ömer Yalçın, Selahattin Yıldız, H.Basri Atılganer, Hakkı Aykut, Ertuğrul Eliçevik, Nurcihan Kesim, Ülya Onan, Atilla Onuk, Orhan Peksayar, Selma Tükel, Mustafa Yalçın, Cahit Aksoy, Turan Aksoy, İsmail Yaşar Aktaş, Ekrem Altınkaynak, Özcan Atamert, Hayri Berkay, Semiral Bilbaşar, Alaattin Bilgi, Hüsamettin Çelebi, Altan Deliorman, Sümer Demir, İhsan Cemil Derbent, Erdoğan Erentöz, Maruf Evren, Demir Feyizoğlu, Lütfi Gökmen, Erdem Karaismail, Yalçın Kılan, Kemal Kınacı, Züleyha Münif Kocaolçum, M. Bedir Koç, Alaettin Kutlu, Mehmet Luma, Ülkü Ongun, İhsan Onur, Ertum Öcal, Doğan Özgüden, M. Kemal Şener, İsmet Taşkurt, Hayri Erol Tezay, Ünal Tolunay, Abdullah Turhan, Suat Türker, Yalçın Tüzecan, Ali Utku, Ünal Uyguç, Nevzat Ünlü, Mithat Engin Viranyalı, İstiklal Yaradılış, Kadri Yurdatap.

2008; Sami Karaören, Vecdi Kızıldemir, Yüksel Bayar Suna Zirek, Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan, Ergun Kaftancı, Ergin Konuksever, Doğan Şener, Ülkü Tamer.

2009; Refik Erduran, Agah Güçlü, Coşkun Özarı, Ahmet Güner Elgin, Adnan Özyalçıner, Ahmet Zeki Sözer, Sökmen Baykara, Orhan Erinç, Erdoğan Sevgin, Mehmet Mercan, Yalçın Toker, Orhan Ayhan, Togay Bayatlı, Ergüder Tırnova.

2010; Argun Berker, Ahmet Çitoğlu, Tuncer Benokan, Rauf Tamer, Erol Türegün, Ali Gevgilili, Ünal Sakman, Hikmet Aksoy, Aydın Öztürk, Doğan Pürsün, Nalan Seçkin, Muammer Tuncer, Rahmi Turan, Hıncal Uluç, Mihail Vasiliadis.

2011; H. Hami Alkaner, Nezih Alkış, Zafer Atay, Talay Erker, İbrahim Nihat Geven, Ali Gümüş, Çetin Gürel, Yalçın Kamacıoğlu, Cumhur Kılıççıoğlu, Güngör Mengi, Taylan Sorgun.

2012; Tümer Argın, Gürbüz Azak, Ahmet Oktay Börtecene, Nadir Güneri Civaoğlu, Ayhan Dinç, Üstün İnanç, Alaattin Koçak, Turgay Olcayto, Gürol Sözen, Ulvi Yanardağ, Vedat Zeydanlı.

Teşekkür Belgesi Alanlar:

Agah Özgüç, Ahmet Balan, Ahmet Şenova, Alaettin Asna, Ali Cem Fenik, Ali Haydar Öz, Asım Can, Atilla Karsan, Aydın Ünsal, Aydın Güven, Aytekin Eğilmez, Aziz Halkapınar, Baha Oral, Bijen İris, Burhan Dodanlı, Burhanettin Şener, Çetin Mete, Demir Tümer, Dinç Bilgin, Doğan Atılgan, Doğan Keçecioğlu, Emin Edis, Ercan Kazmaz, Ercan San, Ergun Emek, Erkan Göksel, Erkut Öget, Erol Aktı, Erol Erkut, Erol Gönenç, Ertuğrul Akçaylı, Esin Bürge, Faruk Kırkan, Firuzan Topsümer, Fuat Özgünay, Gültekin Tarı, Gündüz Serdengeçti, Güngör Gönültaş, Güngör Sayarı, Günseli Çeliker, Günvar Otmanbölük, Hasan Çeliker, Hayat İlhan,Hayati Tungar, Hazım Sezgin, İbrahim Dinçer, İhsan Öztamer, İsmet Tongo, İzzet Aygün, Mahmut Gültekin, Mahmut Sabah, Mehmet Muhsin Kut, Metin Çatan, Muammer Uluşahin, Muazzez Yalavaç, Mustafa Özkan, Müfit Alaçalı, Nizamettin Başdemir, Okan Çeliker, Oktay Göral, Özden Vardar, Remzi Erkürem, Rıza Pakyüz, Sabahat Erdemir, Safa Çeliker, Saruhan Ayber, Selcan Hacaoğlu, Selman Erdoğdu, Sevim Gürbüz, Suna Dorsan, Tamer Güvenç, Tancan Baltalı, Uğur Gürtunca, Uğur Özkeleş, Viktor Balakin, Yılmaz Canel, Yurdaer Acar, Yusuf Toledo, Yusuf Ziya Gedikli, Yücel Ertugay.

2013; Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar, Ziya Sonay.

2014; Engin Köklüçınar, Ertan Ünal, Hikmet Çetinkaya, Hulusi Turgut, Hüseyin Kırcalı, Mustafa Küçük, Raşit Yakalı, Ümit Gürtuna, Üstün Akmen, Yalçın Pekşen.

2015; Ali Sirmen, Fatma Karaali İlem, Halit Deringör, Kenan Akın, Mehmet Türker, Nezih Danyal, Niyazi Dalyancı, Okşan Atasoy, Şevket Uygun, Yalçın Bayer