Basın Özgürlüğü ÖdülleriYönetmelik

TGC BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ, ÇALIŞMA İLKELERİ VE AMAÇ

 

Madde 1 – KONU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla her yıl “Basın Özgürlüğü Ödülü” verir.

Madde 2- KAPSAM

“Basın Özgürlüğü Ödülü” basın özgürlüğünü savunan, bu uğurda çaba harcayan gazete, dergi, ajans, televizyon, radyo ve internet siteleriyle, düşünceyi ifade özgürlüğü için çaba harcayan akademik kuruluşlara, bu kuruluşlarda çalışmalarıyla öne çıkan kişilere verilir.

Ödül verilecek kişi veya kuruluşun basın özgürlüğünü savunma yolunda son bir yıl içinde yaptığı çalışmalar değerlendirilir.

Madde 3- KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya adaylık :

a) Kişisel başvuru,

b) Gazete, dergi, TV, Radyo, internet  veya ajans kuruluşlarının yetkililerince aday gösterilme,

c) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca aday gösterilme ile gerçekleşir.

Madde 4-SÜRE

Seçici Kurul her yıl 1 Temmuz ile ertesi yılın 30 Haziran'ı arasındaki eserleri ya da çalışmaları değerlendirir. 

Madde 5-SEÇİCİ KURULUN OLUŞMASI

Ödül Seçici Kurulu,

İstanbul Barosu'ndan (1)

Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan (1)

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden (1)

İstanbul Tabip Odası'ndan (1)

İletişim Akademisyenlerinden  (1)

TGC’nin Kıdemli Üyelerinden (1)

Ödül Alanlardan (1)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinden (2)

olmak üzere 9 üyeden oluşur.


Seçici Kurul üyeleri kendi örgütlerinin Yönetim Kurullarınca belirlenir.


Madde 6- SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI


Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte toplanır. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmaya başlar. Adayların eserlerini veya bu konudaki etkinliklerini inceler ve oylama yapar. Seçici Kurul ikinci bir toplantıya gerek görürse, bunun tarihini ilk toplantının sonunda Temmuz ayının ilk haftasını geçmemek üzere kararlaştırır. İkinci toplantıda ödül sahiplerini belirler.

Karar Seçici Kurul tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. 

Seçici Kurulda oylama gizli yapılır. Karar oylaması yapılırken kabul edilebilecek geçerli bir nedenle toplantıda hazır bulunmayan üye oyunu kapalı zarfla  Seçici Kurul Başkanına gönderebilir ya da bırakabilir. Bu yöntemle verilecek oy geçerlidir.

Seçici Kurulda görüşmeler gizlidir. Açıklanamaz.

Sonuç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir tarihte kamuya açıklanır.

Madde – 7 ÖDÜL

Ödül olarak basın özgürlüğünü simgeleyen bir plaket verilir.

Madde – 8 ÖDÜLÜN VERİLİŞİ


“Basın Özgürlüğü Ödülü”  Basın Özgürlüğü İçin Mücadele günü olan 24 Temmuz’da verilir.

Ödül Kazananlar

2024

KİŞİ: Timur Soykan

KURUM: Deprem Bölgesindeki Gazeteciler

2023

KİŞİ : Çiğdem Toker

KURUM: İstanbul Tabip Odası ve  Türkiye Yazarlar Sendikası

2022

KİŞİ:

Siyasette seçim söylemlerinin yaklaştığı bir dönemde yurttaşların haber alma hakkını engellemek, tek tip gazeteci, tek tip haber yaratma amacıyla tutuklanan 16 gazeteci; Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ile Zeynel Abidin Bulut’un şahsında gazetecilik yapmaları engellenen tüm gazetecilerle, tutuklu gazetecilere

KURUM:  

İktidarın imzasıyla TBMM gündemine getirilen; sansürü ve otosansürü daha da derinleştirecek, basınla birlikte toplumsal muhalefeti de susturmayı, korkutmayı ve hapsetmeyi hedefleyen yasa teklifinin geri çekilerek 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına ertelenmesini sağlayan Sansür Yasasına Karşı Direniş ve Dayanışma’ya ödül verilmesi kararlaştırıldı.

2021

KİŞİ: Tolga Şardan,  Bülent Kılıç

KURUM: Türk Tabipleri Birliği ve Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri

2020

Kişi: Fatih Polat 

KURUM: İşsiz Gazeteciler

Türkiye’de halkın haber alma hakkının engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan
meslektaşlarımızla dayanışma amacıyla ödüllendirilmesine karar verildi.

2019

Ödül verilmedi

2018

Ödül verilmedi

2017

Ödül verilmedi

2016

Kişi: Refik Tekin, Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a verildi.

KURUM: ULUSLARARASI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLERİ KOALİSYONU

(Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Gazetecileri Koruma Komitesi  (CPJ), Uluslararası Pen, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sansür İndeksi (Index of Censorship), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ),  Etik Gazetecilik Ağı, Article 19 ve Gazete Sahipleri Birliği (WAN-IFRA))

2015

KİŞİ: Can Dündar

KURUM: Birgün Gazetesi, Düşünce Suçuna Karşı Girişim adlı Sivil Toplum Kuruluşu

2014
Kişi: 
Erol Önderoğlu, Tuğrul Eryılmaz
Kurum: Ankara Barosu, BBC Türkçe

2013
Kişi:
 Kadri Gürsel, Tüm tutuklu gazeteciler adına Füsun Erdoğan, Gezi Parkı olayları sırasında görev yapan tüm gazeteciler adına Gökhan Biçici.
Kurum: Doğan Haber Ajansı

2012
Kişi:
 Ferai Tınç, Tutuklu Gazeteciler Adına Bedri Adanır, Zeynep Kuray
Kurum: Türkiye Yayıncılar Birliği

2011
Kişi:
 Ercan İpekçi, Ahmet Şık
Kurum: Gazetecilere Özgürlük Platformu

2010
Kişi:
 Sedat Ergin, İrfan Aktan, İsmail Saymaz, Vedat Kurşun
Kurum: Bianet (Bağımsız İletişim Ağı)

2009
Kişi:
 Nedim Şener, Rıza Türmen

2008
Kişi:
 Gökçer Tahincioğlu- Kemal Göktaş
Kurum: Basın Müzesi

2007
Kişi:
 Hırant Dınk, Ragıp Zarakolu, Av.Gülçin Çaylıgil
Kurum: Türkiye Gazeteciler Sendikası

2006
Kişi:
 Musa Kart, Mithat Ali Kabaali (3. Asliye Hukuk Hâkimi)

2005
Kişi: 
Verilmedi
Kurum: Verilmedi

2004
Kişi:
 Ragıp Duran

2003
Kişi:
 Hıfzı Topuz
Kurum: Tüm Yerel Medya Kuruluşları

2002
Kişi:
 Bekir Coşkun
Kurum: Cumhurbaşkanlığı

2001
Kişi:
 Nail Güreli
Kurum: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

2000
Kişi:
 İoanna Kuçuradi
Kurum: Deprem Bölgelerindeki Gazete Tv ve Radyo Çalışanlarına

1999
Kişi:
 Av. Fikret İlkiz, Melih Aşık
Kurum: Bartın Gazetesi, AP

1998
Kişi:
 Nezih Demirkent
Kurum: Verilmedi

1997
Kişi:
 Orhan Erinç, Işık Yurtçu
Kurum: Cumhurbaşkanlığı

1996
Kişi:
 Umur Talu
Kurum: Yeni Adana Gazetesi

1995
Kişi:
 Altan Öymen Milliyet Gazetesi Başyazarı Şerif Turgut Atv Muhabiri
Kurum: Saraybosna’da Yayınlanan Oslobodenje Gazetesi

1993
Kişi:
 Uğur Mumcu
Kuruluş: Anka

1992
Kişi:
 (Basın Dışı) TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk
Kişi: (Basın İçi) Emin Çölaşan
Kuruluş: Türkiye Gazeteciler Sendikası

1991
Kişi:
 Güngör Mengi-Okay Gönensin
Kuruluş: Cumhuriyet Gazetesi

1990
Kişi:
 Kaya Erdem
Kuruluş: Türkiye Barolar Birliği

1989
Kişi:
 Nazlı Ilıcak
Kuruluş: IPI