Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri

Başvuru Formu

 

Haber

TGC 65.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne son başvuru tarihi 12 Şubat 2024  

65 yıldır düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 12 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek. Ödüller Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet gazeteciliği dallarında veriliyor.

İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” ne başvuruları 12 Şubat 2024 Pazartesi günü bitiyor. TGC Başarı Ödülleri, Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanan eserlere veriliyor.

NEZİH DEMİRKENT ÖDÜLÜ

Başarı Ödülleri kapsamında üç özel ödül bulunuyor. Bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül belirleniyor.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

Kadın Haberi Ödülü ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından veriliyor.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ

TGC Önceki Genel Sekreter Yardımcılarından Niyazi Dalyancı adına konulan Barış Gazeteciliği Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirliyor.

BASIN, RADYO-TELEVİZYON ve İNTERNET GAZETECİLİĞİ DALLARINDAKİ BAŞVURULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ''BASIN'' kategorisinde ''HABER (Siyasal, Ekonomi, Toplum, Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat-Magazin, Spor)'', ''KÖŞE YAZISI, ''ARAŞTIRMA (Tek ya da Seri)'', ''RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ'', “SAYFA DÜZENİ (Birinci Sayfa, İç Sayfa)'', ''KARİKATÜR (Seri-Bant dahil)'' ve ''FOTOĞRAF'' dallarında verilecek.

“TELEVİZYON'' kategorisinde ''Televizyon Haber'', ''Haber Programı'', “Haber Araştırma”, ''Belgesel'', ''Kültür-Sanat Programı'', ''Spor Programı'' ve ''Kamera Çalışması'' dallarında, ''RADYO'' kategorisinde ise ''Haber” ve “Program'' dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ” kategorisinde verilecek ödüller ise İnternet Haber, İnternet Röportaj, İnternet Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı bölümlerinden oluşuyor. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 1. Ödüller, TGC üyelerine, basın kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü belgeleyen basın kartı taşımayan gazetecilere de açıktır.
 2. Başvuruda adayın, varsa basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir.
 3. Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.
 4. Her aday, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir.
 5. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir.
 6. Kendi eseriyle başvuran aday, başka bir başvurunun ekibinde de yer alıyorsa ekip dışı tutulur.
 7. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir.
 8. Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kurumun yayın sorumlularınca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir.
 9. Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz.

Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmaz.

 NASIL BAŞVURULUYOR?

 1. Adaylar, başvuru dilekçesinde adını-soyadını, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihini, eserin başlığını, katıldığı dalla ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.
 2. GAZETECİLİK için haberin yayımlandığı bir adet asıl gazete, ayrıca çalışmanın yayımlandığı sayfanın taranmış pdf halinin bir adet USB flash belleğe yüklenerek gönderilmesi, başvuru dilekçesine, özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.
 3. RADYO için bir adet USB flash bellek olarak başvuru yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı bir adet metin, başvuru dilekçesine özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.
 4. TELEVİZYON için bir adet USB flash belleğe kaydedilmiş (video-görüntü dosyaları MP 4 uzantılı olmalı) video- görüntü ulaştırılmalıdır. Başvuru konusu olan çalışmaya ait bir adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. Başvuru dilekçesine, özgeçmiş ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.
 5. İNTERNET GAZETECİLİĞİ için Haber, Röportaj, Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı dalındaki başvuruların bir adet USB flash bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine özgeçmiş, bir adet fotoğraf ve başvuru konusu çalışmanın linkinin de eklenmesi gereklidir.
 6. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan çalışmalardan Seçici Kurul sorumlu değildir.
 7. Kişisel verilerin güvenliği başta olmak üzere diğer önemli detaylara http://tgc.org.tr/oduller/basari-odulleri adresindeki Ödül Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLE İLGİLİ BAŞVURULAR

Ödüle aday eserlerin en geç 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar

“TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul” adresine iletilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden, 0 (212) 513 83 00 numaralı telefon, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.’ den ve  ''www.tgc.org.tr'' internet adresinden alınabilir.Yönetmelik

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ  2023

 

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” adıyla bir yarışma düzenler.

MADDE 2 - Gazetecilik Başarı Ödül Dalları: Basın (Gazete, Dergi, Ajans),Televizyon, Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında sıralanır.

Her dalda yarışmaya başvurulacak çalışmaların TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ normlarına uygun olması ön koşuldur.

MADDE 3 - Ana dal ya da bağlı dallarda yalnızca bir ödül ve övgü verilir

BASIN

A)  Haber

a)    Siyasal

b)    Ekonomi

c)    Toplum

d)    Eğitim

e)    Sağlık

f)     Kültür-Sanat-Magazin

g)    Spor

B) Köşe Yazısı

C) Araştırma (Tek ya da Seri)

D) Röportaj-Söyleşi

E) Sayfa Düzeni

 a) Birinci Sayfa Düzeni

 b) İç Sayfa Düzeni 

F) Karikatür: “Seri-Bant dahil”

G) Fotoğraf

TELEVİZYON
a) Televizyon Haber
b) Haber Araştırma

c) Haber Program
d) Belgesel
e) Kültür-Sanat Programı
f)  Spor Programı
g) Kamera Çalışması

RADYO
a) Haber

b) Program

İNTERNET GAZETECİLİĞİ
a) İnternet Haber

b) İnternet Röportaj

c) İnternet Özgün Köşe Yazısı

d) Podcast Haberi

e) Podcast Programı

f) Dijital Platform Haberi

g)Dijital Platform Programı

bölümlerinden oluşur.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Nezih Demirkent Özel Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.
Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organı veya gazeteciye verilebilir.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ

Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin D/ Gazetecinin Temel Görevleri bölümünün 2.fıkrası “Gazeteci başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur” gereği yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organı veya gazeteciye verilebilir.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

TGC Yönetim Kurulu 27 Ocak 2020 tarihli toplantısında her yıl Kadın Haberi Ödülü verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül adaylığı, kişisel başvuruyla, Cemiyet Kurul ve Komisyonlarının önerileri ile gerçekleşir. Bu ödüle kişisel başvurularda Yönetmeliğin 4. maddesindeki katılma koşulları esastır. Kadın Haberi Ödülü başvuruları TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuç Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. Ödülü Komisyon önerisiyle Yönetim Kurulu belirler.

KATILMA KOŞULLARI:

MADDE 4 - Ödüller
a)Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine,
b) Basın kartı taşıyan gazetecilere,
c) Basın İş Kanunu ile çalıştırılmayan, ancak bir yayın organında (gazete, dergi, tv, radyo, ajans ve internet sitelerinde) ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleri ile çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen gazetecilere açıktır.  

d)Ödül için gönderilen materyaller iade edilmez.

YAYINLANMA TARİHİ

MADDE 5- Ödüle aday çalışmalar, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanmış olmalıdır. Dizi yazılarda yazının başlangıç tarihi dikkate alınır.

KİMLER ADAY OLAMAZ?

MADDE 6- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Seçici Kurulu üyeleri ödüle aday olamazlar.

KATILIM ŞARTI

MADDE 7- Her aday Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Kendi eserini öneren aday bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.

ÖDÜLE ADAYLIK BİÇİMİ

MADDE 8 - Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir.

a) Kişisel başvuruyla,
b) Çalıştığı kuruluş ya da kurumun genel yayın yönetmeni ya da yazı işleri müdürlerinden birinin önerisiyle

c) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri önerisiyle aday olunabilir.

d) Seçici Kurul Üyeleri yarışma için aday öneremezler.

KATILMA SÜRESİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

MADDE 9 - Yönetmeliğin 4.maddesinde belirlenen koşullara uyan adayların eserlerini en geç 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00’ ya kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne iletmeleri gerekir.

a) Gazetecilik için haberin yayımlandığı bir adet asıl gazete, ayrıca çalışmanın yayımlandığı sayfanın taranmış pdf halinin bir adet USB belleğe yüklenerek gönderilmesi,  başvuru dilekçesine, özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

b) Radyo için bir adet USB flash bellek olarak başvuru yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı bir adet metin, başvuru dilekçesine özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

c) Televizyon için başvuruda bir adet USB flash belleğe çalışmanın yüklenmesi, linkinin ve çalışmaya ait bir adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. (Video dosyaları MP4 uzantılı olmalıdır) Başvuru dilekçesinde, özgeçmiş ve bir adet te fotoğraf bulunmalıdır.

d) İnternet Haber, Röportaj, İnternet Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber Programı, Podcast Programı, Dijital Platform Haber Programı, Dijital Platform Programı dalındaki başvuruların bir adet USB flash bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine, özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

MADDE 10 - Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.

a) Adı, Soyadı

b) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, televizyon, radyo ve internet sitesi ile yayın tarihi

c) Eserin başlığı, katıldığı dal

Yarışmaya aday olan çalışmalar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan çalışmalardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

d) Varsa adayın basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir.

e) Basın kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.

f) Eserleri radyo ve televizyonda yayınlanmış gazeteciler (b) ve (c) bentlerindeki bilgilere ek olarak yayın günü ve saati ile süresini belirten ve bölüm yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi başvurularına eklemek zorundadırlar.

g) Her türlü imzasız eser, Genel Yayın Müdürü veya Yazı İşleri Müdürü, Televizyon - Radyoda ve İnternet Sitelerinde Sorumlu Müdür tarafından adayın adı belirtilerek onaylanmış olmalıdır.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU

MADDE 11 -
a) Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Seçici Kurul Basın, Televizyon, Radyo ve İnternet alanında 10 yıldan fazla çalışmış, görev yaptığı dallarda uzmanlaşmış gazeteci ve akademisyenlerden oluşur. Dokuz üyeden oluşan basın, dokuz üyeden oluşan televizyon-radyo ve yedi üyeden oluşan internet için ayrı jüriler oluşturulur.

SEÇİCİ KURULUN TOPLANTI TARİHİ

MADDE 12- Seçici Kurul Mart ayında toplanır.

SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 13-

a)    Seçici Kurul toplanır, bir başkan ve bir yazman seçer.

b)   Ödüle başvuranlar, seçici kurulun görüşmeleri ve ödül alanlar kurul üyeleri tarafından kamuoyuna açıklanamaz.

c)    Her Seçici Kurul üyesi aday gösterilen eserlere 3 (üç) ile 10 (on) arasında değişen tam puan verir. Bir eserin ödül alabilmesi için oy toplamının, oy kullanan Seçici Kurul üyesinin sayısına bölünmesi sonunda en az 6 (altı) puan almış olması gereklidir.

d)   Her dalda ve alt dalda en yüksek puanı alan aday ödül alır.

e)    Puanlarda daha fazla sayıda sonuç veren eşitlik halinde bu eşitliğin giderilmesine kadar oylama tekrarlanır.

f)     Üçüncü turdan sonra açık oylama yapılır.

g)   Ödül bölüştürülmez.

ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI

MADDE 14- Seçici Kurul kararları TGC Yönetim Kurulu tarafından toplu olarak kamuoyuna duyurulur.

ÖDÜLLER

MADDE 15 - Her dalda yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir. İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket, yayın kuruluşuna, onur belgesi ise gazeteciler adına düzenlenir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

MADDE 16 - Ödüller 2024 Nisan ayında düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılır.

ÇAĞRI DUYURUSU:

MADDE 17 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna Ocak ayı içinde iletilir.

ESER ÜZERİNDEKİ MALİ VE MANEVİ HAKLAR

MADDE 18- TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’na katılanlar, katılım başvurusunu yaparken, yarışmaya katıldığı yapıt üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Ve 25. Madde yükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına haiz olduğunu, üçüncü kişilerden gelecek olan her türlü talep ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, eser içinde 3.şahısların kişilik haklarını ihlal eden kısımlar bulunmadığını, Eser’in kendi özgün eseri olduğunu Yarışmaya katıldığı eser içeriğinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kullanmadığını, bunlar nedeniyle de TGC’nin zarara uğraması durumunda söz konusu zararı karşılayacağını, TGC’nin bu nedenle, katılımcı eğer TGC üyesi ise ilgili kişiyi üyelikten çıkarma, ihraç etme hakkı yetkisinin de bulunduğunu, katılımcı Ödüle müracaatı ile tüm bu hususları gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Katılımcının yarışmaya katıldığı yapıtın ödül kazanması halinde ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin söz konusu yapıtları her türlü işitsel, görsel, dijital ve basılı ortamda umuma iletmek, sergilemek, internet sitesinde yayınlamak, sosyal medya hesabında kullanmak, haber olarak kullanılmak üzere video haline getirilip yayın organlarına gönderilmesine ve TGC Basın Müzesi arşivinde süre sınırı olmaksızın saklanmasına onay verdiği muvafakatini peşinen beyan ve kabul eder.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

MADDE 19- Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine müracaat sırasında yönetmeliğin “Başvuru Dosyasında Olması Gerekenler” başlıklı 7. Maddesinde başvuru aşamasında ad-soyadı - iletişim bilgisi-telefon, adres, basın kartı örneği, fotoğraf gibi kişisel verileriniz elde edilmektedir.  Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak TGC’de tarafınızdan müracaatınız sebebi ile elde edilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel Verileriniz TGC Yönetim Kurulu ve Seçici Kurula aktarılmakta ve gerekli ve zorunlu hallerde de ve iş bu yönetmelik kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  Başvurunun ödül alamaması halinde elde edilen kişisel veriler 6 ay süreyle saklanacak ve bu sürenin sonunda kişisel verileriniz imha edilecek bir daha ulaşılmamak üzere silinecektir. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine başvuru ile kişisel verilerinizin TGC tarafından elde edilmesine açık muvafakatınız (onayınız) olduğunu sadece bu kapsamla sınırlı olarak 6 ay süreyle saklanmasına ve yukarıda şekilde işlenmesini ve üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ettiğiniz ve bu konularda aydınlatıldığınız ve buna açık rızanız olduğunuz kabul edilmektedir. Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız ve sorularınız için, yazılı müracaat adresimiz: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkocağı Caddesi No:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul ve elektronik posta adresimiz: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödül Kazananlar