Denetim Kurulu

Engin Başçı
Ercüment Erkul
Arif Esen
 

Denetim Kurulu Yedek

Mesude Erşan
 Ayşegül Aydoğan
Ali Yüksel
 

Onur Kurulu

Şükran Soner
Ergin Konuksever
 Doğan Hızlan
Rahmi Turan
Esat Yılmaer
Engin Köklüçınar
Kamil Masaracı
 

Onur Kurulu Yedek

Reha Erus

Doğan Şentürk

Gökmen Karadağ

Nevin Akkaya

Abdurrahman Yıldırım

Ahmet Çitoğlu

Ali Hıdır Er