Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Basın Kanunu (no.5187)
Basın İş Kanunu (no.5953)
Türk Ceza Kanunu (no.5237)
Basın Yoluyla İşlenen Suçlar Kanunu (no.4454)
Radyo ve Televizyonların Kuruluş Kanunu (no.6112)
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (no.2954)
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (no.5846)
Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanunu (no.1117)
BYEGM Teş. Gör. Hak. Kanun Hükmünde Kararname
Basın İlan Kurumu Kanunu (no.195)
Basın Kartları Yönetmeliği
Basın Kartı Beyanname Örneği