Kütüphane, Arşiv, Belge ve Bilgi Merkezi


Tanıtım


Basın Müzesi’nin 1998 yılında yeniden düzenlenerek hizmete sunulan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, kendi alanında bir Uzmanlık Kütüphanesi özelliği taşıyor. Gazete ve dergi ciltlerinin yanı sıra, çok sayıda kitabın da yer aldığı Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, medya ve basın konularını (tarih, sosyo-ekonomik, eğitim, kültür ve iletişim, sosyal, psikolojik, ... vb. gibi) bütün yönleriyle inceleyen yayınları toplamakta ve bu konularda araştırma yapan (yerli - yabancı) herkese hizmet vermektedir.

Kütüphanemizin, bütün araştırmacılarımıza rahat çalışma ortamı veren geniş ve sukûnet içindeki 25 kişilik okuma salonu araştırmacılar için ideal bir mekandır.

Kütüphane Koleksiyonları

Kütüphane bünyesinde;

* Basın ve medya konularında yerli ve yabancı çok sayıda en eski ve en yeni (güncel) kitap.

* 1870’li yıllardan günümüze dergi.

* 1830 yılından bugüne çok zengin gazete koleksiyonu bulunmaktadır.

Koleksiyonlarının tamamına yakınını bağışlardan oluşturan Basın Müzesi Kütüphanesi, “Uzmanlık Kütüphanesi” kapsamına uygun yayınları toplayarak araştırmacılarına sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile işbirliğine girilerek mikrofilmleri alınan Osmanlı Devleti döneminin gazeteleri ile günümüz gazeteleri tarihin canlı tanıkları durumundadır.

Açılış ve Kapanış Saatleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz hafta içi her gün 10.00 – 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında herkese açıktır.


Teknik Hizmetler


Kütüphanemizde sınıflama sistemi olarak DOS (Dewey Decimal System) 20. Basım, kataloglama hizmetleri Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları – II., kütüphane otomasyon programı olarak YORDAM Otomasyon Sistemi kullanılmakta olup konu başlıkları ise, kütüphanemizin "Basın Kütüphanesi" olması nedeniyle özel olarak hazırlanmaktadır.

Yeni düzenleme ile kütüphanenin bölümleri;

a. Meslekî Yayınlar (Yerli ve Yabancı): İletişim, Gazetecilik, Radyo, TV, Halkla İlişkiler, Pazarlama vb.

b. Danışma Kaynakları: Ansiklopediler, Yıllıklar, Sözlükler, Rehberler, İstatistikler vb.

c. Gazeteci Eserleri: Gazeteciler tarafından yazılan, tercüme edilen, hazırlanan vb.

d. Türkiye Tarihi ve Atatürk: Osmanlı Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk

e. Süreli Yayınlar: Gazeteler ve dergiler

f. Tezler: Medya ve Basın konularında hazırlanan tezler

g. İlk Sayılar: Gazete ve dergilerin (ulaşılabilen) ilk sayıları

h. Yargılanmış Eserler: Herhangi bir nedenle yargılanan veya toplatılan eserler

i. Bağış Koleksiyonları: Kişiler tarafından bağışlanan özel koleksiyonlar

j. Nadir Eserler: Osmanlı dönemi yayınları

k. İstanbul Kitaplığı: İstanbul ile ilgili yayınlar

Referans, Erişim ve Dijital Hizmetler


Referans Hizmeti

Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmeleri için onlara rehberlik etmek, karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak amacıyla referans hizmeti verilmektedir.

Yayınlara Erişim

Kütüphane koleksiyonları Dewey Sınıflama Sistemine göre kapalı raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu nedenle araştırmacı, araştırma konusunu ilgili personele danışarak bilgisayar kayıtlarından yararlanabilir.

Fotokopi - Dijital Hizmetler

Araştırmacılar; kitap, dergi ve danışma kaynaklarından fotokopi ve istenilen bölümden dijital çoğaltma hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Gazete koleksiyonlarından ise gazetelerin çok fazla yıpranması nedeniyle, sadece yargıya intikal eden olaylarda tarafların durumlarını kanıtlayabilmeleri için, mahkemeden resmi yazı getiren kişilere ücreti karşılığında fotokopi verilebilmektedir.

Koleksiyonlardan kopya ve görüntü çekim ücretleri:

YAYIN TÜRÜ

Fotoğraf çekimi (adet)

Fotokopi
Gazete - Kitap - Dergi - Ansiklopedi 10,00 2,00
Onaylı Sayfa 25  

Kamera Çekimi

(Cilt Başına) 

50,00


Yararlanma Yönergesi


1.
Kütüphanemiz herkese açık olup giriş ve kütüphanedeki yayınları incelemek ve not almak ücretsizdir.

2. Kütüphaneye kabuklu yiyecek, içecek, sigara, alkol, … vb. ürünlerle girilemez.

3. Okuyucu Salonunda, diğer araştırmacıları rahatsız etmemek için Cep telefonu ve telsiz...vb. araçlar kapalı tutulmalıdır.

4. Kütüphaneden hiç kimseye ödünç materyal verilemez.

5. Kütüphanede kaybolan eşyalardan sorumluluk kabul edilmez.

6. Araştırmacılara Saat: 12:00 - 12:30 arası ve 16:30-17:00 arası yayın verilmez.

7. Gazete ciltlerinin muhafazası ve fotokopi makinesinin ağır ciltler nedeniyle arızalanmaması için, hiçbir araştırmacıya gazete ciltlerinden fotokopi verilemez. Ancak yargıya intikal eden olaylarda tarafların durumlarını kanıtlayabilmeleri için, mahkemeden resmi yazı getiren kişilere ücreti karşılığında fotokopi verilebilir.

8. Araştırma, inceleme veya çekim sonucu elde edilen her türlü yazısal, görsel ve işitsel malzeme 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uygun olarak kullanılacaktır. Aksi kullanımdan doğacak durumlardan araştırmacının kendisi sorumludur. Bu konuda kurum her hangi bir mesuliyet kabul etmez.

9. Araştırmacıların kütüphane malzemesinden kendi imkanları ile her hangi bir yolla kopya almaları idarenin iznine bağlı olup, bu kişilerden “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca belirlenen telif ücreti alınır.

10. Araştırmacıların bir iş günü içerisindeki yayın alım ve çekim talepleri, günlük talep yoğunluğu ve iş gücüne göre idarece sınırlandırılabilir.

11. Gazetelerden izinsiz olarak fotoğraf / kamera çekimi yapılamaz. Çekimler (bütün kütüphanelerde olduğu gibi), yazılı müracaat sonucunda verilecek randevuya göre ücret karşılığında yapılır.

12. Araştırmacılar, ister kendi teknik donanımı ve imkanları ile olsun, isterse kurumun teknik donanım ve imkanları ile olsun kurum koleksiyonlarından aldıkları kopyaları, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden izinsiz olarak hiçbir şekilde çoğaltıp ticari amaçla satamazlar.

13. Araştırmacıların sorumlu personelin izni olmaksızın, kendilerine teslim edilen yayınları bir başka araştırmacıya devretmesi, yayınlardan her hangi bir yolla kopya veya görüntü almaları yasaktır.

14. Araştırmacı istediği yayını görevliden istemek ve çıkışta görevliye teslim etmek zorundadır. Aksi halde yayına verilmiş bütün zararlardan en son kullanan (Yayın İstek Formu’nda adı geçen) kişi sorumludur.