Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurul Çağrısı

Cemiyetimiz Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2016 Perşembe ve 15 Nisan 2016 Cuma günleri saat 10.00’da Cağaloğlu Türkocağı Cad. No.1’deki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
 
Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın başlayacak 22 Nisan 2016 Cuma günü aynı yerde devam edecektir.
 
Seçimler Genel Kurul’un ikinci günü yapılacak ve oy sandığı 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
 
Üyelerimizin bilgisine sunar katılmalarını rica ederiz.
 
YÖNETİM KURULU
 
GÜNDEM
 
BİRİNCİ GÜN :
 
1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu,
2- Cemiyet Başkanı’nın açış konuşması,
3- Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu
Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 
4- Kurullar için aklama oylamasının yapılması,
5- 2016-2017-2018 bütçe tasarılarının incelenmesi, oylanması,
6- İl Dernekler Müdürlüğünün tebliği gereği Tüzük tadiline ilişkin görüşülüp onaylanması istenilen hususlar.
- Tüzüğümüzün 4/i maddesindeki Konfederasyon kurmak ibaresinin Tüzükten
çıkarılması
- Tüzüğümüzün 11/a maddesindeki geçici çıkarma ibaresinin Tüzükten çıkarılması
- Tüzüğümüzün 30.maddesindeki yetki belgesi fıkrasının dernekler yönetmeliğinin 46.maddesine göre düzenlenmesi
- Dernek Kanununun 4/j maddesi gereği (derneğin iç denetim şekillerinin) tüzük metnine ayrı bir madde olarak eklenmesi
- Derneğin Borçlanma usullerinin Tüzüğe ayrı bir madde olarak eklenmesi
7- Dilekler,
8- Oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirme,
 
İKİNCİ GÜN :
 
9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’nun Seçimleri,
10- Kapanış.