Ulusal ve uluslararası basın meslek örgütleri Habere Özgürlük için 24 Mart tarihinde bir araya geliyor

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği’nin tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı Habere Özgürlük Kampanyası’na uluslararası meslek örgütleri de  destek verdi. 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 17.00’de Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda bir araya gelecek ulusal ve uluslararası basın meslek örgütleri temsilcileri “habere ve gazeteciye özgürlük” isteyecek. Meslek örgütleri 25 Mart tarihinde Çağlayan’daki adliyede Can Dündar ve Erdem Gül’ün de duruşmasını izleyecek.

 

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği’nin tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı kampanya uluslararası platformda ses getirdi. Kampanyaya Avrupa Gazetecilik Federasyonu (EFJ) Uluslararası Gazetecilik Federasyonu (IFJ), IPI, Medya Etik Ağı (EJN)  destek verdiklerini açıkladı.  

Meslek örgütü temsilcileri, kampanya için Türkiye’de ve dünyadaki neler yapıldığı ve neler yapılacağı hakkında,  24 Mart 2016 Perşembe günü saat 17.00’de Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıyla bilgi verecekler. Toplantıya Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül de katılacak.

Toplantıda; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto,  Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği temsilcisi, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Haber-Sen İstanbul 5 no.lu Şube Başkanı Engin Başçı, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı ve IPI Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel, Etik Gazeteciler Ağı’ndan Ceren Sözeri, PEN Sweden'den ve PEN International adına Elisabeth Olin, EFJ-IFJ adına Barry White ve Mehmet Köksal, ECPMF/Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nden Michelle Trimborn  konuşacak.

 

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada da hızla yayılan kampanyaya, https://www.change.org/p/cezaevindeki-gazeteciler-serbest-kals%C4%B1n-gazeteciler-tutuksuz-yarg%C4%B1lans%C4%B1n-habere-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCk-tgc-tgs-%C3%A7gd-disk-bas%C4%B1n-i%C5%9F-haber-sen-bas%C4%B1n-enstit%C3%BCs%C3%BC adresinden destek verilebilir.   

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN BEKLENTİLERİ

TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın İş, Haber-Sen ve Basın Enstitüsü, uluslararası imza kampanyası başlattı. Gazetecilik meslek örgütleri şu noktalara dikkat çekmişti:

Bu gerçekler ışığında diyoruz ki;

Halkın haber alma hakkını engelleyecek baskılardan vazgeçilmelidir.

-Gazetecileri hedef alan baskılar sona ermeli, gazetecilerin tüm ülkede serbest dolaşımı, güvenliği ve haber kaynaklarına erişimi sağlanmalıdır.

-Gazetecilere yönelik hukuk dışı soruşturmalar sonlandırılmalıdır. 

- Hapisteki tutuklu ve hükümlü 34 gazeteci serbest bırakılmalıdır.

- Gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır.

-Pek çok toplantıya siyasi iktidar destekli TRT ve Anadolu Ajansı temsilcileri alınmakta, diğer gazeteciler alınmamaktadır. Haber  almada eşitlik ilkesini ortadan kaldıran akreditasyon uygulamasından vazgeçilmelidir.

-Olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun yayın yasaklarıyla halkın haber alma hakkı engellenmemelidir. Her sarsıcı olayda Anayasa’ya da aykırı olan yayın yasakları uygulamasının getirilmesinden vazgeçilmeli, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkı zedelenmemelidir.

- İnternet sansürüne son verilmelidir.

 -Kamu ihalelerinin, kamu şirketlerine ait reklamların medyada adil bir biçimde dağıtımı sağlanmalıdır.

-Türksat uydusu ve kamu dijital yayın platformları medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsız, hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek ile yükümlüdür. İktidarın hoşuna gitmeyen yayın kuruluşlarının sansür amacıyla hukuksuz bir biçimde uydudan ve dijital yayın platformlarından çıkarılmasından vazgeçilmelidir.

-Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret adı altında dava açılmasına neden olan TCK’daki 199.  Madde değiştirilmelidir. Hakaret suçlamasıyla gazetecilerin oto sansüre itilmesi alışkanlığından vazgeçilmelidir.

-Medyada sendikalaşmayı zorlaştıracak yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

 -Gazete sahiplerine yönelik baskılar nedeniyle sektörde artan işsiz gazeteci sorununun araştırılması için TBMM’de bir komisyon kurulmalıdır.

 -Siyasi iktidar evrensel gazetecilik değerleriyle de örtüşen Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun gazetecilik yapılmasını engelleyecek yaklaşımlardan kaçınmalıdır.

Habere Özgürlük Kampanyası Basın Toplantısı

Tarih                                                    : 24 Mart 2016 Perşembe

Saat                                                      : 17.00

Yer                                                        : TGC Konferans Salonu –Cağaloğlu İstanbul

KONUŞMACILAR

Turgay Olcayto                                  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Uğur Güç                                           Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı

Faruk Eren                                         DİSK Basın-İş Başkanı

Engin Başçı                                       Haber-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı

Kadri Gürsel                                      Basın Enstitüsü  Der. Bşk. ve IPI Türkiye Temsilcisi

Elisabeth Olin                                    PEN Sweden'den ve PEN International

Barry White                                       EFJ-IFJ

Mehmet Köksal                                 EFJ-IFJ

Michelle Trimborn                           ECPMF-Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi

Ceren Sözeri                                     Etik Gazeteciler Ağı

Can Dündar                                      Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Erdem Gül                                        Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi