TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ 47. GENEL KURULU YAPILACAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurul Çağrısı

Cemiyetimiz Olağan Genel Kurulu 11 Nisan 2022 Pazartesi ve 12 Nisan 2022 Salı günleri saat 10.00’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cağaloğlu Türkocağı Cad. No.1’deki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 

Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın başlayacak, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü aynı yerde devam edecektir.

Seçimler Genel Kurul’un ikinci günü yapılacak ve oy sandığı 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Değerli üyelerimizin bilgisine sunar katılmalarını rica ederiz.

                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

BİRİNCİ GÜN :

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu,

2-Cemiyet Başkanı’nın açış konuşması,

3- Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,                                                           

4- Kurullar için aklama oylamasının yapılması,

5- 2022-2023-2024 yılları bütçe tasarılarının incelenmesi, oylanması,

6- Üye aidatı durumunun görüşülmesi,

7- Dilekler,

8- Oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirme,

İKİNCİ GÜN :

9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’nun Seçimleri,

10- Kapanış