..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çalışma ve silah arkadaşlarının Türk Halkına armağan ettiği Cumhuriyet’in 97. yılını içtenlikle kutluyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin yaşadığı, laik, çağdaş parlamenter demokrasinin yeşerdiği bir Türkiye diliyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu