TGC: Abdi İpekçi bir basın emekçisiydi

1 Şubat 1979 günü katledilen Milliyet Gazetesi Başyazarı, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi için bir basın açıklaması yayınlayan TGC Yönetim Kurulu, “Bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinin aydınlatılmaması günümüzde de gazetecilere yönelik tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır” dedi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, araştırmacı ve sorumlu gazeteciliğin sembol isimlerinden Abdi İpekçi’nin öldürülmesinin ardındaki derin ilişkilerin yargılanamadığı 41.yıldayız. Gerçek bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hala ortaya çıkarılmamış olması günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır. Halktan, emekten, adaletten, özgürlüklerden yana olan gazetecilerin haber yapması engellenmekte, gazeteciler siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte, eleştirel yayın yapan gazeteciler cezaevlerine doldurulmaktadır. 

Gazeteciliğe evrensel basın ilkelerini sokan, bu ilkeleri yazılı hale getiren, muhabirliğin önemini ortaya çıkaran TGC Başkan Vekili Abdi İpekçi, gazeteciliğinde kamu yararını hep gözetmiştir. Gazeteciliğini, halkın haber alma, bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkına saygı göstererek yapmıştır. Doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamamayı esas saymıştır.

Abdi İpekçi’yi bir kez daha sevgi ve saygıyla anarken, ‘tüm zorluklara rağmen gazetecileri gazetecilik yapmaktan vazgeçmemeye’ çağırıyoruz. İktidar ve muhalefete, ‘gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki cezasızlık uygulamasından vazgeçilsin’ çağrımızı tekrarlıyoruz.”