Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Komisyonu kuruldu  

27 Aralık 2014 tarihinde değiştirilen TGC Tüzüğü’nün 26. Maddesine ve TGC Yönetim Kurulu’nun 5 Aralık 2016 tarihli kararına istinaden yürürlüğe giren yönergeye dayanarak kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Komisyonu çalışmalarına başladı.

Başkan Fahri Aral, Sekreter Gamze Akdemir ve üyeler Semih Poroy, Eray Canberk, Gülay Oktar, Esin Yolçınar, Yasemin Arpa’dan oluşan komisyon, ilk toplantısını 14 Aralık 2016, ikinci toplantısını ise 12 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirdi. Komisyon TGC üyeleri, iletişim ve edebiyat fakültesi öğrencilerini bir  araya getirecek kültür ve sanat alanında projeler gerçekleştirmeyi, eğitici çalışmalarla bu alanlarda farkındalığı ve duyarlılığı artırmayı planlıyor.

Önümüzdeki aylarda panel, sergi, söyleşi ve meslek tarihine ilişkin gezi gibi etkinlik zincirlerini hayata geçirmeye başlayacak olan komisyon ön çalışmalarını sürdürüyor.