Ahmet Mithat Efendi’nin ailesi TGC Basın Müzesi’ni ziyaret edecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 11.30’da yapılacak ziyarette Ahmet Mithat Efendi’nin masasını Basın Müzesi’ne bağışlayan Terhan Ulusoy’a teşekkür plaketi verecek.

İSTANBUL-Ahmet Mithat Efendi’nin ailesi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi’ni ziyaret edecek. Ahmet Mithat Efendi’nin gelini Terhan Ulusoy Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’ne bir çalışma masası bağışlamıştı. 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 11.30’da yapılacak ziyarette Ahmet Mithat Efendi’nin çalışma masasının bağışlanması nedeniyle Terhan Ulusoy’a bir teşekkür plaketi verilecek.

Ahmet Mithat Efendi Türk edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer alıyor. En az 110 yıllık olduğu tahmin edilen masa TGC Basın Müzesi’nin giriş katında sergileniyor. Uzun yıllardır Basın Müzesi’nde bulunan masanın bağışçı belgesi bulunmuyordu. Ahmet Mithat Efendi’nin gelini Terhan Ulusoy ziyaret sırasında masanın bağışçı belgesini de müzeye verecek.

MÜZEDE AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN BİR FOTOĞRAFI VE RESMİ YER ALIYOR

Müzede Ahmet Mithat Efendi'nin iki fotoğrafı yer alıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin ailesi tarafından bağışlanan fotoğraf Basın Müzesi'nin birinci katında sergileniyor. 

Ahmet Mithat Efendi'nin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ressam Münif Fehim'e yaptırılan portresi de müzenin Basına Emeği Geçenler Galerisi'nde 25 yıldır asılı. Ahmet Mithat Efendi'nin fotoğrafı ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2010 yılında çıkardığı albümde "Basın Müzesi Galerisinden" başlıklı bölümde Namık Kemal ve Mihran Efendi’nin olduğu sayfada yer alıyor. Ayrıca Münir Süleyman Çapanoğlu’nun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanan “İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat” kitabı Basın Müzesi kitaplığında bulunuyor.

AHMET MİTHAT EFENDİ KİMDİR?

1844 yılında İstanbul’da doğdu ve döneminde meslektaşları tarafından “Efendi Baba” diye anıldı. Başlangıç günlerinde Niş’de Tuna ve Bağdat’ta Zavra gazetelerinde yazdı. Evinde kurduğu ve “Kırk Ambar” adını verdiği basımevinde ailesiyle birlikte çalışarak kitaplar bastı. Bunları İstanbul’un semt tütüncülerine sattırarak para kazandı. Ceride-i Askeriye ve Basiret gazetelerine yazdı. 1872 yılında Devir ve İbret gazetelerini yayımladı. Bunlar bir süre sonra saltanatın bürokrat sansürcülerinin hışmına uğrayarak kapatıldı. Halk istibdat önlemlerine rağmen Galatasaray’daki basımevinin önünde toplanarak sansürcüleri lanetledi. Ahmet Mithat Efendi yılmadı. Osmanlıca ile Fransızca Osmanlı ve daha sonra damadı Muallim Naci’nin katkısıyla Tercüman-ı Hakikat Gazetesini yayımladı. 28 Aralık 1912’de vefat etti.

TGC BASIN MÜZESİ

Babıali’nin belleği, Türkiye’nin ilk dünyanın sayılı tematik müzelerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Çemberlitaş’ta bulunuyor. Kurulduğu 9 Mayıs 1988’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çemberlitaş’daki Maarif  Nazırı Saffet Paşa tarafından 1865 yılında Neo-klasik tarzda inşa edilen tarihi binada yer alıyor.  Kamuya yararlı bir dernek olan TGC’nin Basın Müzesi’nin bulunduğu bina Maarif-i Umumiye Nezareti,  İstanbul Darülfünun hizmetlerinde ve II. Abdülhamit döneminde de sansür binası olarak kullanılmış. 1983’de dönemin Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Demirkent’in yaptıkları görüşme sonunda binanın Basın Müzesi olarak hizmet vermesi kararlaştırılmıştı. Harap haldeki bina, TGC tarafından 1984-1988 yılları arasında onarılıp 9 Mayıs 1988 tarihinde hizmete açılmıştı. 30 bin kitabın bulunduğu müzeyi her yıl araştırma amacıyla 5 bin, ziyaret amacıyla da 15 bin kişi ücretsiz ziyaret etmektedir. Müzede basının geçirdiği teknolojik gelişimi simgeleyen baskı makineleri bulunmaktadır. Müzede başta kurucu Başkan Sedat Simavi ve önceki başkanlar Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güreli, Orhan Erinç ve Turgay Olcayto olmak üzere, Abdi İpekçi, Ahmet Emin Yalman, Ali Naci Karacan, Ara Güler, Ayşegül Dora, Bedii Faik, Cihat Baban, Çetin Emeç, Ercüment Karacan, Faruk Gürtunca, Hıfzı Topuz,  İlhan Selçuk, Mehmet Ali Birand, Oktay Akbal, Orhan Karaveli, Orhan Koloğlu, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk, Uğur Mumcu ve Vasfiye Özkoçak gibi birçok önemli ismin anı eşyaları yer alıyor. Müzede her siyasi görüşten öldürülmüş gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı “Öldürülen Gazeteciler Galerisi” bulunuyor.