TGC: Hukuktan yana olmayı ısrarla sürdüreceğiz

TGC Yönetim Kurulu, geçmişte FETÖ’yü öven, sahip çıkan ve Cemiyet Genel Kurulu’nda yönetimi ele geçirmek için bugün FETÖ’cü olmakla suçladıkları kişilerle ortak liste oluşturan yayın organları tarafından iftira kampanyası başlatıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son günlerde basında çıkan ve içerikleri ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulmuştur.
Son günlerde çıkan ‘TGC, FETÖ’cüleri koruyor’ başlıklı haberlerin gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. Bu asılsız haberleri yapan kurumların FETÖ yapılanması için övgüler taşıyan ve destekleyen, eleştirenleri de karalayan sayısız haberleri ve başlıkları hala hatırlardadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuş ve o tarihten bu güne kadar da ilkeleri doğrultusunda varlığını sürdürmüştür.
TGC’DEN HER DARBE SÜRECİNDE GAZETECİLERİN ÜYELİKTEN ATILMASI TALEP EDİLMİŞTİR
1946 yılından itibaren Türkiye demokrasisinin geçirdiği tüm olağanüstü dönemlerde; 1960 Askeri Darbesi’nde, 1971 Muhtırasında, 1980 Askeri Darbesi’nde, 2010 yılı ile 2016 yılları arasında hukuksuz bir şekilde gerçekleşen Ergenekon, Oda TV ve Balyoz davası süreçlerinde, TGC’den hukuksal süreç tamamlanmadan üyelerini çıkarması talep edilmiştir. TGC eğer o günlerde bu konudaki baskı ve talepleri dikkate alsaydı bu hukuksuz davaların sonunda suçsuzlukları ortaya çıkan gazetecilerin hakları ihlal edilmiş olacaktı. Bugün cezaevinde sayısı yaklaşık 150 olan gazeteci ile ilgili çeşitli suçlamalar bulunmaktadır. Bu süreçte de bir gazetecinin bile hakkının ihlal edilmemesi için yargısal sürecin beklenmesi ilkesel bir karardır. Yargı kararını verdiği anda Tüzük gereği suçu sabit görülen üyelerle ilgili çıkarma işlemi yapılacaktır.
TGC; bu süreçte de kişi ve kurumların değişen çıkarlarına, değişen düşmanlarına göre değil, hukuktan yana olan tavrını koruyacaktır.
TGC DEVLETTEKİ HUKUK DIŞI YAPILANMALARA KARŞI KAMUOYUNU ISRARLA UYARMIŞTIR
Bu tarihi gerçeklik karşısında haberlere konu olan kişi, kurum ve yapılanmaları koruması düşünülemez, ima dahi edilemez. Bu husus haberleri yapan medya kuruluşları, meslektaşlarımız ve kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Kısaca TGC, tüm hukuka aykırı uygulamalara karşı, üzerine düşeni fazlasıyla yapmış, zamanında devletteki hukuk dışı FETÖ gibi yapılanmalara karşı da kamuoyunu ısrarla uyarmış bir meslek örgütüdür.
İFTİRACILAR FETÖ MEDYASIYLA ORTAK LİSTE OLUŞTURARAK TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR
FETÖ yapılanmasına karşı olan tavizsiz tutumu nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ele geçirilmesi için geçmiş genel kurullarda ilginç işbirlikleri gözlenmiştir. TGC’ye ‘FETÖ’yü koruyor’ diye karalama haberleri yapan yayın organlarının yöneticileri FETÖ’cü olmakla suçladıkları yöneticilerle ortak liste oluşturmuştur. Kurumlarında çalışan gazeteciler için toplu nakit aidat borcu ödeyerek seçimleri kazanmaya çalışmışlardır. Aidatlarını ödedikleri gazetecilerin gelip oy kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için kamera kaydı yapıp çalışanlarının iradelerini baskı altına almaya çalışmışlardır.
TGC’nin bu konuda geçmişi çok açık, net ve temiz olup, geleceği de öyle olacaktır. TGC’nin haberlere asılsız olarak konu edilmesi, spekülasyon yaratılarak gündelik siyasetin içine çekilmeye çalışılması bir yere varamayacaktır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yegane ilkesi: basın özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması ve gazeteciliğin özgürce yapılabilmesi için Türkiye demokrasisine katkı sağlamak ve elbette Tüzüğünde yazılı amaç ve ilkeler doğrultusunda var olmaktır.
Tüm bu nedenlerle; basında çıkan FETÖ üyelerinin TGC tarafından korunduğu imalarını içeren haberler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesine aykırıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de hukuktan yana olmayı ısrarla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”